زمان: شنبه‌ها 17 الی 20 - 12 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است