زمان: سه‌شنبه‌ها اسفند 16 الی 18 - 6 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است