زمان: جمعه‌ها 9 الی 31 - 8 ساعت

این کارگاه قبلا برگزار شده و فایل بازپخش + جزوه دوره موجود است